Author: Komornik Kielce

Zabezpieczenie – nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest – ze względu na przypuszczenie o pewności i prawdziwości dokumentów, na podstawie których został on wydany – orzeczeniem, którego pozyskanie jest z punktu widzenia powoda bardzo dogodne. W przeciwieństwie od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu

Czytaj dalej»

Jak zabezpieczyć wierzytelność? Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Duży wpływ na skuteczność egzekucji ma czas, czas, jaki upłynął od daty wymagalności naszego świadczenia do dnia, kiedy komornik dokonuje pierwszych zajęć na wniosek wierzyciela lub uprawnionego. Szybkie działanie zarówno wierzyciela, jak i komornika, jest tu decydujące, by egzekucja zakończyła się skutecznie. Zawsze istnieje bowiem zagrożenie, że w przypadku

Czytaj dalej»