Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Norbert Giełżecki

informacje o kancelarii

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.

Adres Kancelarii

Nr rachunku bankowego

Telefon kontaktowy


Dane teleadresowe

Numery identyfikacyjne

Godziny otwarcia kancelarii

Właściwość

Komornika Sądowego Norberta Giełżeckiego

Waga sprawiedliwość, Komornik Sądowy w Kielcach Norbert Giełżecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Norbert Giełżecki jest organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia spraw w rewirze Sądu Rejonowego w Kielcach, który obejmuje obszar miasta:   Kielce  oraz gminy:   Bieliny,    Chęciny,     Daleszyce,     Górno,     Łagów,     Masłów,     Miedziana Góra,     Morawica, Piekoszów,     Raków,     Nowiny,    Strawczyn  i  Zagnańsk.

Waga sprawiedliwość, Komornik Sądowy w Kielcach Norbert Giełżecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Norbert Giełżecki zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który obejmuje: obszar właściwości Sądów Okręgowych w:     Kielcach,     Krakowie,     Nowym Sączu     oraz     TarnowieZ wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

  • Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych – wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wnioski

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE

Wniosek o DOKONANIE DORĘCZENIE
Pozwu / Pisma procesowe

WNIOSEK EGZEKUCYJNY ALIMENTY

OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA

WNIOSEK EGZEKUCYJNY - 2019

TABLICA OGŁOSZEŃ

Ruchomości

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Norbert Giełżecki Kancelaria Komornicza nr XVI w Kielcach

Ul. Złota 23/315
25-015 Kielce


Nr rachunku bankowego kancelarii:
86 1600 1462 1862 9696 6000 0003

Telefonu: 789 163 501


Email: kielce.gielzecki@komornik.pl


EPU ID: 3065


EPUAP: /Komornik_Gielzecki/domyslna

NIP: 6562285241

Regon: 388057686

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek - czwartek
08:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 10:00 - 15:00

© 2021 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Norbert Giełżecki