Tablica ogłoszeń

Komornika Sądowego Norberta Giełżeckiego

Ruchomości

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Norbert Giełżecki zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:

 
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 42,32m2 położonego pod adresem: 25-437 Kielce, ul. Osiedle na Stoku 18/14, dla którego SĄD REJONOWY W KIELCACH VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00129464/7

Na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie ukończony i podpisany w dniu 29 marca 2023r o godz. 10:30 w kancelarii komornika znajdującej się w Kielcach przy ul. Złota 23/315, 25-015 Kielce.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                            Norbert Giełżecki