Kontakt

Adres Kancelarii

Telefon kontaktowy

Godziny otwarcia kancelarii

Nr rachunku bankowego

Dane teleadresowe

Numery identyfikacyjne

Formularz kontaktowy

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.komornik-kielce.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Adres Kancelarii

Nr rachunku bankowego

Telefon kontaktowy


Dane teleadresowe

Numery identyfikacyjne

Godziny otwarcia kancelarii