Egzekucja - przydatne informacje.

Zabezpieczenie – nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest – ze względu na przypuszczenie o pewności i prawdziwości dokumentów,

Zobacz więcej

Pytania i odpowiedzi:

Egzekucja komornicza to proces, w ramach którego komornik sądowy podejmuje działania mające na celu przymusowe wykonanie orzeczenia sądowego lub innego tytułu wykonawczego, np. notarialnej ugody lub tytułu egzekucyjnego organu administracji publicznej. Proces ten polega na przeprowadzeniu działań mających na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela poprzez zajęcie majątku dłużnika.

Egzekucja komornicza jest procesem skomplikowanym i ściśle uregulowanym prawnie. Ma na celu umożliwienie wierzycielowi odzyskanie swojego długu poprzez przymusowe wykonanie zobowiązań dłużnika.

  1. Zajęcie majątku: Komornik może zajmować mienie dłużnika, takie jak nieruchomości, samochody, rachunki bankowe czy inne wartościowe przedmioty.
  2. Licytacje: Zajęty majątek może być wystawiany na licytację publiczną, a uzyskane środki przeznaczane są na zaspokojenie wierzyciela.
  3. Blokady kont bankowych: Komornik ma prawo zablokować rachunki bankowe dłużnika i uzyskać dostęp do środków na koncie.
  4. Zarząd majątkiem: W niektórych przypadkach komornik może zarządzać majątkiem dłużnika w celu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela.