Zabezpieczenie

  • Post author:
  • Post category:Egzekucja

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest – ze względu na przypuszczenie o pewności i prawdziwości dokumentów, na podstawie których został on…

Czytaj dalej Zabezpieczenie

Zabezpieczenia

  • Post author:
  • Post category:Egzekucja

Zabezpieczenie Duży wpływ na skuteczność egzekucji ma czas, czas, jaki upłynął od daty wymagalności naszego świadczenia do dnia, kiedy komornik dokonuje pierwszych zajęć na wniosek wierzyciela lub uprawnionego. Szybkie działanie…

Czytaj dalej Zabezpieczenia